Monthly Archives: October 2011

To sider af informationsteknologi

Posted in Blandet, IT Teknologi | Tagged as: , , | Leave a comment

Den forunderlige Mr. Bottineau og hans maritime talent

Før radiokommunikation blev en fast værktøj indenfor søfarten, var skibes rejser over havet en forholdsvis gådefuld affære. Skibe dukkede simpelthen bare op – ofte uanmeldt. De ombordværende kunne selvfølgelig selv følge med i rejsen, men folk rundtomkring i verdenshavenes havne, havde i bedste fald en løs ankomstdato, der sagtens kunne være flere måneder forkert – […]

Posted in Historie | Tagged as: , , , , | Leave a comment

Verden er fuld af gode ideer

Posted in Blandet | Tagged as: , | Leave a comment

Gå dem bare lidt på klingen

Fra det vestlige Romerige’s sidste dage til senmiddelalderen (en periode hvor et godt sværd var bedre end en huslig kone), var der kun et materiale der kunne tilfredsstille den virkelige kender: Damaskus-stål (skulle det være helt godt købte man et Toledo sværd af Damaskus-stål). Som navnet angiver stammer materialet fra Damaskus i Syrien, hvor teknikken […]

Posted in Blandet, Historie | Tagged as: , , , , | 2 Comments

Musikinstrument i den helt tunge klasse

Verdens første elektriske musikinstrument er noget ældre end de fleste tror. Allerede sidst i 18hundredetallet gik den amerikanske opfinder Thaddeus Cahill og baksede med ideen om elektronisk musik og frugten af hans arbejde fik det imponerende og velklingende navn: Telharmonium. Telharmoniummet (også kaldet en Dynamophone) virkede ved at aktiverer hornhøjtalere via et keyboard af kontakter. […]

Posted in Blandet | Tagged as: , , , , | Leave a comment