Tag Archives: anden verdenskrig

Read this carefully as it may save your life

Nu hvor USA så småt er begyndt at rasle med atom-sablen (om ikke andet retorisk), så kan man jo godt tænke lidt tilbage på sidste gang atomvåben blev brugt i vrede. Vi har jo samtidig lige passeret 70årsdagen for angrebet på Pearl Habor, der som bekendt var både årsag og undskyldning for angrebene på Hiroshima […]

Posted in militær | Tagged as: , , , , | Leave a comment

Brev fra far

I juni 1945 fik 3årige Dennis Helms i staten Washington et uventet brev (ok, som 3årig forventede han nok ikke breve overhovedet). Brevet var fra farmand, der havde været væk hjemmefra de sidste 2 år. Løjtnant Richard Helms var efterretningsofficer i OSS og befandt sig i Bayern da krigen sluttede. Det lykkedes Hemls, at score […]

Posted in Historie | Tagged as: , , | Leave a comment

Cry havoc and let slip the balloons of war

I dag forbinder vi mest balloner med børnefødselsdage og Tivoli-ture, men stort set lige siden man opfandt ballonen har de haft militær betydning af varierende kvalitet. Den første militære ballon var aerostaten l’Entreprenant der under slaget om Fleurus in 1794 blev sendt til vejrs af det Franske Aerostat korps. Oprindeligt tjente balloner udelukkende som observationsplatforme, […]

Posted in Historie, militær | Tagged as: , , , | Leave a comment

Mandshjerte, mod og integritet – en glemt glimt fra krigen

I juli 1941 var de tyske besættelsestropper i Serbien godt i gang med udryddelsen af den lokale modstandsbevægelse. Efter normal procedure stillede kommandanten en række bønder (man tog det ikke så nøje om de rent faktisk var partisaner) op mod en høstak og beordrede sine soldater til at åbne ild. Da gruppen at tyske soldater […]

Posted in Historie | Tagged as: , , | 4 Comments

Tegnet propaganda fra anden verdenskrig

Posted in Historie | Tagged as: , , | Leave a comment